Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do archivu Přejít na televizní program Přejít na tn.cz Přejít na stránky Nova Cinema
Přihlásit »  |  Registrace »

Noir Film Festival oslaví v srpnu šesté narozeniny. Všechny fanoušky dramat a detektivek zve již tradičně do unikátních prostor hradu Křivoklát. V historických interiérových prostorách hradu a na jeho nádvoří se během čtyř festivalových dnů uskute...

Sdílejte s přáteli:
Přidejte komentář »

SOUTĚŽ: Vyhrajte vstupenky na jedinečný filmový festival v nádherném prostředí hradu Křivoklát

NFF 2018
zdroj: Nova.cz NFF 2018
aktualizováno 10.07.2018, 11:05 | 07.07.2018, 07:00 | Nova.cz

Noir Film Festival oslaví v srpnu šesté narozeniny. Všechny fanoušky dramat a detektivek zve již tradičně do unikátních prostor hradu Křivoklát. V historických interiérových prostorách hradu a na jeho nádvoří se během čtyř festivalových dnů uskuteční čtyřicet čtyři projekcí. Hlavní tematická sekce letos ponese název „Vězeňský noir“. Významné zastoupení v programu tak budou mít temné snímky "V kleci", "Chci žít!", "Hrubá síla" nebo "Vzpoura v bloku 11".

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Po kterých dvou legendách klasického noiru budou pojmenovány sály letos?

NFF 2018 banner
(Foto: Nova.cz)

Pokud si nejste jistí odpovědí, přečtěte si více o festivalu ZDE.

Vylosováno bude 25 výherců, z nichž každý získá 1 voucher na filmy uváděné na Noir Film Festivalu 2018. Voucher je výherce oprávněn vyměnit za dvě vstupenky na libovolné projekce. Místa na projekcích je nutno z důvodu velkého zájmu a možné obsazenosti včas zarezervovat na adrese: vstupenky@noirfilmfestival.cz. Při rezervaci uveďte, že jste vstupenky vyhrál/a v soutěži na nova.cz, celé jméno, rok narození a emailovou adresu pro další komunikaci.

Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu soutez@nova.cz nejpozději do 21.07.2018 (včetně). Do předmětu zprávy uveďte heslo „S Nova Cinema na Noir“. Do textu zprávy pak kromě odpovědi na soutěžní otázku uveďte i svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Pouze emaily obsahující všechny tyto náležitosti budou zařazeny do losování, které proběhne 21.7. 2018.
Nova Cinema Vám jako mediální partner přeje mnoho štěstí v soutěži!

NFF 2018
(Foto: Nova.cz)

HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu nova.cz o vstupenky na Noir Film Festival 2018
___________________________________________________________________________________
1. Vyhlašovatelem soutěže o vstupenky na Noir Film Festival 2018 (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je EKOFEST z.s., se sídlem Praha 8, V mezihoří 1211/13, IČ: 22745467, který poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Soutěž bude probíhat v období od 07.07.2018 do 21.07.2018. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 07.07.2018 na internetových stránkách http://nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@nova.cz nejpozději do 21.07.2018 (včetně). Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „S Nova Cinema na NFF“ a v textu zprávy je pak kromě odpovědi na soutěžní otázku třeba uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. V případě výhry může být identita výherců v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://nova.cz a kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny.
4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosováno dvacet (20) výherců. Každý z výherců získá dva (2) vouchery na promítání filmů na Noir Film Festivalu 2018, který se uskuteční v termínu od 23.08.2018 do 26.08.2018 v prostorách hradu Křivoklát. Každý voucher umožňuje vstup na dvě libovolné projekce. Místa na projekcích je nutno z důvodu velkého zájmu a možné obsazenosti včas zarezervovat na adrese: vstupenky@noirfilmfestival.cz.
6. Výsledky Soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách http://nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
7. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím údajů uvedených v soutěžním e-mailu a budou jim sděleny informace ohledně způsobu předání ceny.
8. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova v žádném případě neodpovídá za případné přesunutí či zrušení termínu konání festivalu.
9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10. TV Nova si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
11. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.
12. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.
13. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://nova.cz.

V Praze dne 04.07.2018

 Sdílejte s přáteli:
Přidejte komentář